Trang chủ | Tin tức | Đăng BĐS mới
Hướng dẫn | Liên hệ | 205099 BDS, Online 5280 | Đăng nhập  MobiWeb
  • Giới thiệu
  • Vị trí
  • Sự Kiện
  • Hình ảnh
  • Chia sẻ:           

Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, đơn vị thành viên của Tổng công ty Sông Đà, là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 17/TCT-VPTH ngày 12/9/2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà. Theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, công ty chính thức được chuyển thành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, gọi tắt là SUDICO. Ngày 06/7/2006 Công ty đã chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán là SJSVới định hướng mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới là đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở phát triển ngành đầu tư kinh doanh bất động sản làm nòng cốt, Công ty Cổ phần Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà nỗ lực phấn đấu phát huy mọi nguồn lực vật chất và tinh thần để tạo ra sự tăng trưởng và bền vững cho Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Công ty trên thị trường.Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà cam kết nỗ lực, đầu tư toàn diện mọi nguồn lực vật chất, tinh thần để cung cấp các sản phẩm công trình nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu sử dụng, Phù hợp với yêu cầu cải thiện nâng cao cảnh quan kiến trúc Đô thị và môi trường sống, môi trường làm việc cho cộng đồng và xã hội.

Không tìm thấy hình ảnh
Báo sai thông tin | Xem Web | Lượt (4488)

Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
- Địa chỉ: 1,2 floor, CT1 building, My Dinh - Me Tri urban, Tuliem District, Hanoi, Vietnam
- Điện thoại: 84-4-7685592
- Email: info@sudicosd.com.vn
- Website: www.sudicosd.com.vn


Quảng cáo

Liên kết: Đăng ký tên miền | Xem quảng cáo | Data Center | Phần mềm Việt Nam | Vào học | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP
www.nhadatvilla.com & www.nhadatvilla.vn - Copyright(c) 2016- 2018 Quản lý bởi PMV Software - Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam